2010 B.C. - Washington Scholastic Match

Round 1 (B.C. playing White)

B.C. 16½ Washington
Kindergarten Victor Zheng (441) 0 1 Garrett Casey (1261)*
Mattias Parker (516) 0 1 Aryan Deshpande (1084)
Grade 1 Luke Pulfer (948) 0 1 Naomi Bashkansky (1338)
Philip Chen (841) 0 1 Freya Gulamali (1153)
Grade 2 Joshua Doknjas (1204) 0 1 Howard Hare (1498)
Michael Su (1154) ½ ½ Derek Zhang (1533)
Grade 3 Jingzhi (Edwin) Xu (1148) 0 1 Roland Feng (1922)
Maggie Rose MacInnis (941) 0 1 Bryce Tiglon (1657)
Grade 4 Jonah Lee (1612) 1 0 Kyle Haining (1661)
Lionel Han (1340) 0 1 Noah Fields (1638)
Grade 5 Dezheng Kong (2014) 1 0 Samuel He (1767)
Janak Awatramani (1882) 1 0 Daniel He (1755)
Grade 6 Jeremy Hui (1678) 0 1 Quentin Chi (1650)
Jacob Jensen (1628) 1 0 Jiayi Hu (1579)
Grade 7 Ryan Lo (1720) 0 1 Samir Sen (1941)
Jingzhou (Peter) Lai (1854) 1 0 Casey Xing (1784)
Grade 8 Tanraj Sohal (2094) 1 0 Michael Wang (2080)
Alice Xiao (1714) 0 1 Alec Ho (1908)
Grade 9 Jack Cheng (1991) 1 0 Michael Omori (2110)
Willem Kuun (968) 0 1 Daniel Ho (1903)
Grade 10 Jeff Anthony De Guzman (1502) ½ ½ Blake Dixon (1788)
Dylan Parker (1636) 1 0 Drew Dawson (1628)
Grade 11 Tian Tian Geng (1380) 0 1 Dakota Dixon (2042)
Anderson Yee (1498) 0 1 Thomas Witecki (1749)
Grade 12 Elliot Raymer (1784) 0 1 Kerry Xing (2098)
John Doknjas (1917) ½ ½ Jacob Roberts (1746)

*Washington ratings are from the Northwest Scholastic Rating System


Round 2 (B.C. playing Black)

B.C. 11½ 14½ Washington
Kindergarten Victor Zheng (441) 1 0 Aryan Deshpande (1084)
Mattias Parker (516) 0 1 Garrett Casey (1261)
Grade 1 Luke Pulfer (948) 1 0 Freya Gulamali (1153)
Philip Chen (841) 0 1 Naomi Bashkansky (1338)
Grade 2 Joshua Doknjas (1204) 0 1 Derek Zhang (1533)
Michael Su (1154) ½ ½ Howard Hare (1498)
Grade 3 Jingzhi (Edwin) Xu (1148) 0 1 Bryce Tiglon (1657)
Maggie Rose MacInnis (941) 0 1 Roland Feng (1922)
Grade 4 Jonah Lee (1612) ½ ½ Noah Fields (1638)
Lionel Han (1340) 0 1 Kyle Haining (1661)
Grade 5 Dezheng Kong (2014) 1 0 Daniel He (1755)
Janak Awatramani (1882) ½ ½ Samuel He (1767)
Grade 6 Jeremy Hui (1678) 1 0 Jiayi Hu (1579)
Jacob Jensen (1628) 1 0 Quentin Chi (1650)
Grade 7 Ryan Lo (1720) ½ ½ Casey Xing (1784)
Jingzhou (Peter) Lai (1854) 1 0 Samir Sen (1941)
Grade 8 Tanraj Sohal (2094) ½ ½ Alec Ho (1908)
Alice Xiao (1714) 1 0 Michael Wang (2080)
Grade 9 Jack Cheng (1991) 0 1 Daniel Ho (1903)
Willem Kuun (968) 0 1 Michael Omori (2110)
Grade 10 Jeff Anthony De Guzman (1502) 0 1 Drew Dawson (1628)
Dylan Parker (1636) 1 0 Blake Dixon (1788)
Grade 11 Tian Tian Geng (1380) 0 1 Thomas Witecki (1749)
Anderson Yee (1498) 0 1 Dakota Dixon (2042)
Grade 12 Elliot Raymer (1784) 1 0 Jacob Roberts (1746)
John Doknjas (1917) 0 1 Kerry Xing (2098)